Preoperativno testiranje, kako i gdje ?
Gdje se prijaviti za preoperativno testiranje?
Ne zaboravite ponijeti popis svih Vaših lijekova, uključujući ime, dozu i koliko često ih uzimate. Ovaj popis bi trebao sadržavati suplemente i biljne lijekove koje koristite. Preoperativnu evaluaciju provodi kardiolog koji blisko surađuje s vašim hirurgom i ovlašteni je pružatelj zdravstvene njege. Kardiolog/odgovorni ljekar ustanove će zabilježiti Vašu medicinsku i hiruršku historiju i obaviti fizički pregled. Također ćete dati krv za testiranje, uraditi elektrokardiogram (EKG) i snimak pluća Roentgen aparatom. Vaše preoperativno testiranje može biti obavljeno na dva načina.
Ne zaboravite ponijeti popis svih Vaših lijekova, uključujući ime, dozu i koliko često ih uzimate. Ovaj popis bi trebao sadržavati suplemente i biljne lijekove koje koristite. Preoperativnu evaluaciju provodi kardiolog koji blisko surađuje s vašim hirurgom i ovlašteni je pružatelj zdravstvene njege. Kardiolog/odgovorni ljekar ustanove će zabilježiti Vašu medicinsku i hiruršku historiju i obaviti fizički pregled. Također ćete dati krv za testiranje, uraditi elektrokardiogram (EKG) i snimak pluća Roentgen aparatom. Vaše preoperativno testiranje može biti obavljeno na dva načina.