Operacija srca
Kako se vrši operacija?
Vaš hirurg i anesteziolog će se sastati s Vama i objasniti operaciju, njene prednosti i rizike. Imat ćete priliku postavljati pitanja koja Vi ili Vaša porodica imate. Nakon što primimo obrazac za pristanak za operaciju, anesteziju i transfuziju krvi, koji ste Vi potpisali, procedura se nastavlja. U slučaju planiranog prijema, bit ćete primljeni u našu ustanovu dan uoči operacije. Po dolasku i ažuriranju dokumentacije, bit ćete smješteni u bolesničku sobu. Prva aktivnost je kupanje sa našim dezinfekcionim sredstvima, potom oblačenje i smještanje u krevet. Medicinska sestra će Vam iznijeti plan dalje preoperativne pripreme u predstojećem vremenu, čišćenje crijeva i dalja higijena. Ujutro, na dan operacije ćete se okupati ponovo, ali bez pranja kose, dobit ćete neophodne lijekove (sedative i lijekove za srce) sa malo vode, obući ćete operativno rublje i biti upućeni na kolicima za transport bolesnika u operacionu salu. Potom ćete biti premješteni u sterilnu radnu sobu/operacionu salu, sedirani i stavljeni pod anesteziju od strane srčanog anesteziologa. Tokom anestezije, nećete osjećati bol, niti ćete biti svjesni događanja oko Vas. Nakon izlaska iz operacione sale, bolesnik je „uspavan“ (sediran) još izvjesno vrijeme. Buđenje se obavlja u Jedinici intenzivne terapije, kada se stabiliziraju sve životne funkcije.U tradicionalnom pristupu operaciji srca, hirurg otvara prsauzdužnim presijecanjem prsne kosti (sternuma) i povezuje Vas sa mašinom„srca-pluća“. Izvođenjem funkcija srca i pluća, ovaj stroj omogućuje hirurgu da djeluje izravno na srcu.Koža je zatvorena šavovima, spajalicama ili posebnim ljepilom, ovisno o želji hirurga. Sternalne žice će ostati u prsnom košu i neće se ukloniti. Ako se koriste spojnice, uklonit će se između sedam i 14 dana nakon operacije. Također možete razgovarati sa svojim hirurgom kako biste vidjeli jeste li kandidat za manje invazivne zahvate.
Koliko će trajati operacija?
Dužina operacije ovisit će o vrsti operacije koju imate. Većina operacija traje najmanje četiri do pet sati. Uključeno u ovo vrijeme je priprema za operaciju, koja traje približno 45 do 60 minuta.
Koji su rizici operacije srca?
Nekoliko faktora utječe na rizike operacije srca. Ti se faktori razlikuju za svakog pojedinca i ovise o težini bolesti srca, kao i medicinskoj i hirurškoj historiji bolesti. Vaš hirurg će razgovarati s vama o rizicima koje treba razmotriti za operaciju. Napomena: Rizici će biti napisani na obrascu informiranog pristanka koji morate potpisati prije operacije.