Interventne kardioloske intervencije
Interventna kardiologija je grana kardiologije koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti srca i krvnih žila upotrebom katetera. Kateterizacija srca dozvoljava direktan pristup i uvid u šupljine srca, kao i krvne sudove. Na ovaj način se može steći jasna slika o stanju pacijenta, postaviti dijagnoza i uraditi procedura koja će pomoći pacijentu. Prednost ovakvog pristupa je u tome što nakon kateterizacije srca i urađene procedure praktično ne postoji dugi postoperativni oporavak i ostanak u bolnici. Također, metoda je minimalno invazivna, što znači da su ožiljci i bol svedeni na minimum.
U slučaju da se radi dijagnostička metoda koronarografije, pacijent je isti dan ili sljedeći dan sposoban da ide kući, bez potrebe da se dugo leži u bolnici. U slučaju složenije terapijske procedure tipa ugradnje stenta, ili angioplastike, pacijent se ostavlja da prenoći u bolnici radi bolje kontrole stanja, a već sljedećeg dana biva otpušten kući. Vrlo rijetko, u hitnim slučajevima i složenijim stanjima pacijent ostaje duže u bolnici, a o tome će te biti obaviješteni od strane svoga kardiologa.
Treba spomenuti da je perkutana koronarna intervencija (eng. PCI) upotrebom katetera zlatni standard liječenja akutnog infarkta miokarda. Interventni kardiološki odjel specijalne bolnice “Centra za srce” brine o srčanim bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiološkim oboljenjima, kao što su ishemijska oboljenja srca povezana sa bolestima srčanih krvnih žila (srčani udar i angina pektoris), poremećaji srčanog ritma (aritmije), bolesti zalistaka, bolesti velikih krvnih žila (aorte), kardiomiopatije (promjene u strukturi i funkciji srčanog mišića), kongenitalne (urođene) srčane mane kod djece i odraslih.
U našem centru možete uraditi sljedeće procedure iz domena interventne kardiologije:
Koronarografija, koronarografija sa ugradnjom 1 ili više stentova (hitna i elektivna), koronarografija sa balon dilatacijom, stentiranje perifernih krvnih sudova, endovaskularne procedure torakalne i abdominalne aorte, ugradnja pacemaker-a.
Kako se pripremiti za koronarografiju i/ili ugradnju stenta
Pacijenti DIJABETIČARI koji koriste oralne antidiabetike kao što su Fordex i Siofor (Metformin) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje 3 (tri) dana pred proceduru. Pacijenti koji koriste insulin; ne uzimati insulin na dan procedure. Pacijenti koji koriste oralnu ANTIKOAGULANTNU terapiju (VARFARIN, MARTEFARIN, MARIVARIN, FARIN, PELENTAN, MARCOUMAR, ili SINTROM) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje 4 (četiri) dana pred proceduru. Ostalu terapiju nastaviti uzimati, uključujući i na dan procedure. Ne jesti ništa poslije ponoći noć uoči zahvata. Sve nedoumice će te riješiti zajednički sa svojim kardiološkim timom.