Djecija kardiohirurgija
Naša bolnica nudi i usluge iz domena dječije kardiohirurgije. U ovom domenu hirurgije, najčešće su operacije urođenih srčanih mana. Možemo se pohvaliti timom koji ima veliko iskustvo u radu sa djecom. Operacije je moguće izvoditi na djeci od novorođenačke dobi pa dalje sve do punoljetstva. Vaše dijete će biti naručeno za predoperativno savjetovanje i testiranje par sedmica prije planirane operacije. Prilikom te posjete bolnici, može se organizovati šetnja i upoznavanje sa odjelom i prostorijama u bolnici. Uobičajeni preoperativni testovi uključuju testiranje krvi i rentgensko slikanje, elektrokardiogram (EKG), ehokardiogram (Ultrazvuk srca) i interventne kardiološke procedure u pedijatrijskoj kardiologiji koje se izvode u općoj anesteziji.
Djeca se obično primaju u bolnicu ujutro, dan prije operacije. Koliko dugo će trajati operacija i koliko dugo će Vaše dijete morati biti u bolnici zavisi od stanja srca Vašeg djeteta, vrste urođene srčane mane, mogućih pridruženih anomalija drugih sistema organa i operacije koja se radi. Važno je da Vaše dijete bude što je moguće bolje pripremljeno za operaciju. Tokom dvije sedmice prije planirane operacije, držite Vaše dijete podalje od ljudi koji imaju prehladu ili groznicu. Ako Vaše dijete razvije groznicu, kašalj ili prehladu tokom tog vremena, razgovarajte sa nekim od kardiologa ili članom operativnog tima kako biste odlučili da li bi operacija trebala biti odložena.
Važno je da se pripremite za operaciju i boravak u bolnici. Kardiološki tim Vašeg djeteta će Vam dati informacije kako biste se pripremili za preoperativnu pripremu Vašeg djeteta, operaciju i boravak u bolnici. Medicinsko osoblje je obučeno i dostupno da odgovori na Vaša pitanja. Posjeta bolnici prije planirane operacije može pomoći Vama i Vašem djetetu da se bolje pripremite za operativni zahvat.
Da bi se Vaše dijete osjećalo bolje u bolničkom okruženju, možete ponijeti igračkice i predmete koji su dragi Vašem djetetu. Možete nas pitati o pravilima rada bolnice i o vremenu kada možete doći u posjetu. Roditeljima i starateljima je dozvoljeno da ostanu preko noći u sobi sa svojim djetetom. Možemo Vam pomoći i u organizaciji smještaja u blizini bolnice ukoliko ste zainteresovani.
Razgovarajte sa svojim djetetom o boravku u bolnici
Kako objasniti i pripremiti Vaše dijete zavisi od starosti Vašeg djeteta, sposobnosti razumijevanja i emocionalne zrelosti. Vaš pedijatrijski kardiolog, kardiohirurg i drugi specijalno obučeni medicinski i zdravstveni radnici u bolnici mogu Vam pomoći da što lakše prođete kroz period pripreme za operaciju, samu operaciju i postoperativni period. Važno je objasniti jednostavne, istinite informacije i odgovoriti na sva pitanja koja su od interesa za roditelja i dijete.