Naše medicinske ulsuge

Specijalna bolnica „Centar za srce“ ima nekoliko odjela sa stručnim i visoko-kvalificiranim osobljem:  Odjel kardiohirurgije odraslih i djece Odjel invazivne kardiologije odraslih i djece Odjel anestezije i intenzivne njege Pored različitih odjela, nudimo i sve ambulantne usluge vezane za kardiologiju i kardiohirurgiju. 3 ambulantne prostorije su opremljene modernom opremom za sve vrste kardioloških pregleda.

Tel: +387 33 865 000

Tel: +387 33 869 370

Naše usluge

 

Odjel kardiohirurgije odraslih i djece

Odjel invazivne kardiologije odraslih i djece

Odjel anestezije i intenzivne njege

Ostale Usluge

Ambulantne usluge i usluge iz domena kardiologije djece i odraslih

Kardiološki pregled, kardiohirurški pregled, Elektrokardiografija (EKG), ultrazvuk srca (ehokardiografija), transezofagijalni ultrazvuk srca (TEE), Holter pritiska i Holter EKG, Ergometrijsko testiranje, kompletna krvna slika, ostale laboratorijske pretrage, manje hirurške intervencije

Usluge iz domena interventne kardiologije

Koronarografija, koronarografija sa ugradnjom 1 ili više stentova (hitna i elektivna), koronarografija sa balon dilatacijom, stentiranje perifernih krvnih sudova, endovaskularne procedure torakalne i abdominalne aorte, ugradnja pacemaker-a, invazivne kardiološke procedure djece koje obuhvataju korekcije određenih urođenih srčanih mana.

Usluge iz domena kardiohirurgije

Koronarne operacije, operacije valvula, kombinovane operacije koronarnih žila i valvula, operacije aorte, operacije tumora srca, dječija kardiohirurgija koja obuhvata korekcije urođenih srčanih mana.

Vaše zdravlje počinje ovdje

Flexible appointments and urgent care.

Tel: +387 33 869 370

Naše zdravlje je naša obevaza

Tel: +387 33 869 370

Adresa: Kranjčevićeva 12, Sarajevo 71000